Manualul IAASB 2018
Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili
Standardele Internaționale de Educație
COVID-19
Manualul IAASB 2018

             

 

Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili

Standardele Internaționale de Educație

COVID-19

  

Noutăți

Cererea de misiuni pe baza procedurilor convenite continuă să crească provenind de la o gamă largă de părți interesate, cum ar fi autoritățile de reglementare, organismele de finanțare și creditorii care utilizează rapoartele elaborate pe baza procedurilor convenite din diverse motive. Flexibilitatea este un beneficiu esențial al misiunilor pe baza procedurilor convenite, deoarece acestea pot fi adaptate la circumstanțe diferite și concentrate pe elemente individuale din aspecte financiare sau nefinanciare.

În data de 14 iulie 2020, Grupul de Monitorizare a publicat documentul său final privind reforma procesului de normalizare a standardelor internaționale de audit, asigurare și etică, după un proces de consultare desfășurat pe parcursul ultimilor cinci ani.