Manualul IAASB 2018 si Standarde revizuite 2020
Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili
Standardele Internaționale de Educație
COVID-19
Manualul IAASB 2018 si Standarde revizuite 2020

 

Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili
Standardele Internaționale de Educație

COVID-19

  

Noutăți

Pentru a ține la curent membrii și părțile interesate cu noile reglementări de la nivel internațional, CECCAR pune la dispoziție versiunea în limba română a Reglementării Consiliului pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (IESBA), Revizuiri la Cod care tratează obiectivitatea persoanei care revizuiește calitatea misiunii și a altor revizori adecvați, emise în ianuarie 2021.

După publicarea Manualului IAASB 2018, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, vă pune la dispoziție versiunea în limba română a reglementării finale „Standardul de Audit 315 (revizuit 2019) Amendamente de concordanță și amendamente corelative aduse altor standarde internaționale în urma revizuirii”, realizat de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB).

Cererea de misiuni pe baza procedurilor convenite continuă să crească provenind de la o gamă largă de părți interesate, cum ar fi autoritățile de reglementare, organismele de finanțare și creditorii care utilizează rapoartele elaborate pe baza procedurilor convenite din diverse motive. Flexibilitatea este un beneficiu esențial al misiunilor pe baza procedurilor convenite, deoarece acestea pot fi adaptate la circumstanțe diferite și concentrate pe elemente individuale din aspecte financiare sau nefinanciare.

În data de 14 iulie 2020, Grupul de Monitorizare a publicat documentul său final privind reforma procesului de normalizare a standardelor internaționale de audit, asigurare și etică, după un proces de consultare desfășurat pe parcursul ultimilor cinci ani.