Standardul Internațional de Audit (ISA) 315 (revizuit în 2019), pus la dispoziție de către CECCAR în limba română

După publicarea Manualului IAASB 2018, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, vă pune la dispoziție versiunea în limba română a reglementării finale „Standardul de Audit 315 (revizuit 2019) Amendamente de concordanță și amendamente corelative aduse altor standarde internaționale în urma revizuirii”, realizat de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB).

Obiectivul IAASB este de a servi interesul public prin elaborarea de standarde de audit, asigurare și alte standarde conexe de înaltă calitate și prin facilitarea convergenței standardelor internaționale și naționale de audit și asigurare, crescând astfel calitatea și consecvența activității în întreaga lume și întărind încrederea publicului în profesia globală de audit și asigurare.

Standardul Internațional de Audit (ISA) 315 (revizuit în 2019), Identificarea și evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă tratează responsabilitatea auditorului de a identifica și evalua riscurile de denaturare semnificativă din situațiile financiare și a fost revizuit pentru a impune o identificare și o evaluare mai robuste ale riscurilor, promovând astfel îmbunătățirea răspunsurilor la riscurile identificate.

Standardul a fost revizuit prin introducerea unor modificări care vizează claritatea și aplicarea consecventă și intră în vigoare pentru perioadele care încep la 15 decembrie 2021 sau ulterior acestei date.