Pentru a ține la curent membrii și părțile interesate cu noile reglementări de la nivel internațional, CECCAR pune la dispoziție versiunea în limba română a Reglementării Consiliului pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (IESBA), Revizuiri la Cod care tratează obiectivitatea persoanei care revizuiește calitatea misiunii și a altor revizori adecvați, emise în ianuarie 2021.

După publicarea Manualului IAASB 2018, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, vă pune la dispoziție versiunea în limba română a reglementării finale „Standardul de Audit 315 (revizuit 2019) Amendamente de concordanță și amendamente corelative aduse altor standarde internaționale în urma revizuirii”, realizat de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB).